Live webinar | di 23 feb 2021 | 20.00u – 21.00u

De invloed van psychologische factoren op chronische pijn

Wat hebben we geleerd en hoe kun je dit toepassen in de praktijk?

Zowel de medische als de psychologische wereld is het erover eens dat psychologische factoren een significante rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van chronische pijn.

Het doel van dit webinar is om -met de ‘lessons learned’ op de achtergrond- je te inspireren en te begeleiden in de voortdurende reis naar het beter begrijpen en behandelen van chronische- en invaliderende pijn.

Naar de sprekers

Dr. Jeroen de Jong, host van dit webinar

Over dit webinar

Onze hoofdgast van dit webinar is Professor Dr. Johan Vlaeyen en hij neemt u, vanuit zijn perspectief en rol, mee in de huidige stand van zaken van de pijnpsychologie.

Speciale aandacht is er voor het vrees-vermijdingsmodel, transdiagnostiek, uitlokkende en onderhoudende factoren en contextuele factoren. Met de expertises van Drs. Lieneke van de Griendt en Drs. Frank Gruintjes wordt vervolgens de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Over Het Rughuis

Het Rughuis is een gespecialiseerde GGZ-instelling met meerdere vestigingen. Zij behandelt mensen met een wervelkolom-gerelateerde pijnstoornis. Daarbij is sprake van persisterend lijden en/of een significante verstoring van het dagelijkse leven.

Het Rughuis maakt mensen bewust van hun kwetsbaarheden en leert hen hiermee om te gaan met als doel de regie weer in handen te krijgen.

Het Rughuis doet dit door het aanbieden van een ambulant, holistisch, interdisciplinair en intensief behandelprogramma van 5 maanden met een bewezen effectief en duurzaam resultaat.

Inschrijfformulier

* vereist


Ik heb altijd de mogelijkheid om mijn toestemming in te trekken. Mijn gegevens worden niet aan derden verstrekt.

prof. dr. Johan Vlaeyen

Prof. dr. Johan W.S. Vlaeyen is hoogleraar aan de universiteiten van Leuven (België) en Maastricht (Nederland). Zijn belangrijkste expertise in het wetenschappelijk onderzoek zijn de gedrags-, cognitieve en motivationele mechanismen die ten grondslag liggen aan de overgang van veelvoorkomende acute aversieve sensaties (pijn, vermoeidheid, oorsuizen) naar chronische lichamelijke symptomen.

Johan Vlaeyen heeft meer dan 370 wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften gepubliceerd en is lid van de redactie van het vlaggenschip tijdschrift Pain, Clinical Journal of Pain, Scandinavian Journal of Pain, Cognitive Behavior Therapy en Translational Behavioral Medicine. Hij is hoofdauteur van het boek “Pain-related Fear: Exposure-based Treatment of Chronic Pain” (IASP Press 2012), co-redacteur van het boek “Fordyce’s Behavioral Methods for chronic Pain and Illness” (IASP Press 2014).

Hij ontving de Pain Award van de Nederlandse afdeling van IASP en is in 2015 bekroond met Distinguished International Affiliate van de American Psychological Association, voor “bijzondere en uitmuntende bijdragen” aan de gezondheidspsychologie. Hij heeft een adjunct-onderzoeksprofessoraat aan de University of South Australia (Adelaide Australia), en behaalde een eredoctoraat aan de Universiteit van Örebro (Zweden) voor zijn wetenschappelijke bijdragen op het gebied van gezondheidspsychologie.

prof. dr. Johan Vlaeyen

Prof. dr. Johan W.S. Vlaeyen is hoogleraar aan de universiteiten van Leuven (België) en Maastricht (Nederland). Zijn belangrijkste expertise in het wetenschappelijk onderzoek zijn de gedrags-, cognitieve en motivationele mechanismen die ten grondslag liggen aan de overgang van veelvoorkomende acute aversieve sensaties (pijn, vermoeidheid, oorsuizen) naar chronische lichamelijke symptomen.

Meer lezen...

Johan Vlaeyen heeft meer dan 370 wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften gepubliceerd en is lid van de redactie van het vlaggenschip tijdschrift Pain, Clinical Journal of Pain, Scandinavian Journal of Pain, Cognitive Behavior Therapy en Translational Behavioral Medicine. Hij is hoofdauteur van het boek “Pain-related Fear: Exposure-based Treatment of Chronic Pain” (IASP Press 2012), co-redacteur van het boek “Fordyce’s Behavioral Methods for chronic Pain and Illness” (IASP Press 2014).

Hij ontving de Pain Award van de Nederlandse afdeling van IASP en is in 2015 bekroond met Distinguished International Affiliate van de American Psychological Association, voor “bijzondere en uitmuntende bijdragen” aan de gezondheidspsychologie. Hij heeft een adjunct-onderzoeksprofessoraat aan de University of South Australia (Adelaide Australia), en behaalde een eredoctoraat aan de Universiteit van Örebro (Zweden) voor zijn wetenschappelijke bijdragen op het gebied van gezondheidspsychologie.

drs. Lieneke van de Griendt

Is als huisarts werkzaam bij praktijk Huisartsen Schiedam Noord. Sinds enkele jaren verbreedt zij – op een functionele manier – haar kijk op gezondheid en ziekte. Dit heeft geleid tot het schrijven van het boek ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?’ waarin ze pleit voor een andere aanpak van chronische aandoeningen, zoals rugpijn. Volgens Lieneke is het belangrijk dat je iemand terugbrengt naar de situatie zoals die was voordat hij of zij de chronische aandoening kreeg. Je stelt bijvoorbeeld vragen als ‘wat speelde er zich af voordat jij rugpijn kreeg’? Haar ervaring als huisarts is dat er altijd wel iets gaande is geweest.

drs. Lieneke van de Griendt

Is als huisarts werkzaam bij praktijk Huisartsen Schiedam Noord. Sinds enkele jaren verbreedt zij op een functionele manier – haar kijk op gezondheid en ziekte. Dit heeft geleid tot het schrijven van het boek ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?’ waarin ze pleit voor een andere aanpak van chronische aandoeningen, zoals rugpijn.

Meer lezen...

Volgens Lieneke is het belangrijk dat je iemand terugbrengt naar de situatie zoals die was voordat hij of zij de chronische aandoening kreeg. Je stelt bijvoorbeeld vragen als ‘wat speelde er zich af voordat jij rugpijn kreeg’? Haar ervaring als huisarts is dat er altijd wel iets gaande is geweest.

drs. Frank Gruintjes

Is als arts werkzaam te OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg. Frank ziet het als zijn taak als medisch specialist om medewerkers met chronische pijnklachten weer gezond en duurzaam te laten functioneren en ze te demedicaliseren richting werk. Hij doet dit middels passende behandeling. Frank is tevens Skillslab docent aan de Maastricht University. Hij leidt hier artsen op in de gebieden van communicatieve en diagnostische/therapeutische vaardigheden.

drs. Frank Gruintjes

Is als arts werkzaam te OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg. Frank ziet het als zijn taak als medisch specialist om medewerkers met chronische pijnklachten weer gezond en duurzaam te laten functioneren en ze te demedicaliseren richting werk.

Meer lezen...

Hij doet dit middels passende behandeling. Frank is tevens Skillslab docent aan de Maastricht University. Hij leidt hier artsen op in de gebieden van communicatieve en diagnostische/therapeutische vaardigheden.

dr. Jeroen de Jong

Is als Head of Science bij Het Rughuis verantwoordelijk voor o.a. de wetenschappelijke validering en toetsing van de behandelmethodiek. Tevens is hij verbonden aan de Maastricht University. Onderzoek (zowel klinisch als fMRI) dat hij onder andere uitvoert is met name gericht op de rol van angst en stress als factor voor het ontwikkelen en in stand houden van chronische pijnklachten. Hij heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de Exposure in Vivo behandeling voor mensen met chronische pijnklachten. Meerdere RCT’s en N=1-studies, ook internationaal, hebben het succes van deze behandeling aangetoond.

dr. Jeroen de Jong

Is als Head of Science bij Het Rughuis verantwoordelijk voor o.a. de wetenschappelijke validering en toetsing van de behandelmethodiek. Tevens is hij verbonden aan de Maastricht University.

Meer lezen...

Onderzoek (zowel klinisch als fMRI) dat hij onder andere uitvoert is met name gericht op de rol van angst en stress als factor voor het ontwikkelen en in stand houden van chronische pijnklachten. Hij heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de Exposure in Vivo behandeling voor mensen met chronische pijnklachten. Meerdere RCT’s en N=1-studies, ook internationaal, hebben het succes van deze behandeling aangetoond.