LIVE WEBINAR
d
i 27 sep 2022 | 19.30u – 20.30u

 

ONTDEK

DE COMPLEXE

PIJNPATIËNT

 

Hoe leveren we passende zorg inclusief

een gerichte verwijzing voor patiënten

met aanhoudende pijnklachten?

Hoe leveren we passende zorg inclusief een gerichte verwijzing voor patiënten met aanhoudende pijnklachten?

Veel patiënten met aanhoudende pijnklachten zijn te veelkleurig om ze alleen vanuit de pijnklacht te benaderen. De uitdaging is om deze pijnklachten te decoderen naar de oorsprong/bron en daar de oplossing te zoeken. Om passende zorg te bieden is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen zorgaanbieders en andere publieke of maatschappelijke organisaties.

In dit webinar gaat dr. Jeroen de Jong samen met medisch specialisten en artsen om tafel met de vraag: ‘Hoe kunnen we de zorg voor deze complexe patiëntengroep samen beter duiden en behandelen’. Dit leidt ertoe dat verwijzers ondersteund worden bij een gerichte verwijzing en de patiënt concreet geholpen kan worden. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Hoe geef je als huisarts, bedrijfsarts, POH-GGZ en medisch specialist (niet zijnde revalidatiearts) nu het beste advies over welke vorm van hulpverlening bij aanhoudende pijnklachten het beste is?
  • Hoe kun je een risicoprofiel opstellen bij een patiënt met chronische pijnklachten? Welke handvatten zijn hiervoor?
  • Hoe past het biopsychosociale ziektemodel binnen de zorg van chronische pijn en gespecialiseerde ggz en medisch specialistische revalidatie in het bijzonder?

ACCREDITATIE AANGEVRAAGD

LV POH-GGZ (toegekend)
ABAN-KNMG (toegekend)
ADAP
FGzPt (toegekend)

Keurmerk Fysiotherapie

DEELNAME IS GRATIS

Aangeboden door

SPREKERS

Bram Bakker

Bram Bakker

Bram Bakker (1963) werkte 30 jaar in de reguliere GGZ, tot hij in 2021 besloot zijn registratie als psychiater niet meer te verlengen.

Lees verder

Teveel bureaucratie, vorm die de inhoud van het werk begon te overheersen en inmenging van niet-zorgprofessionals in de inhoud van het werk waren belangrijke argumenten. Maar ook het organiseren van zorg op basis van een DSM-systeem dat zich niet bekommert om de dieper liggende oorzaken van veel psychisch leed. ‘Het verhaal achter het verhaal’ Ook de focus op klachten en de geringe aandacht voor krachten waren een argument. We kunnen meer dan we nu doen, als we breder durven te kijken. Hoe wegen we leefstijl, wat voor kansen biedt meer lichaamsgerichte benadering van mentale blokkades?
Bram is een van de initiatiefnemers achter de Balanskliniek, een platform voor iedereen met interesse in gezondheid, als zorgconsument en/of zorgaanbieder.

Hans Thissen

Hans Thissen

Opgeleid als bedrijfsarts, verzekeringsarts, nu nog geregistreerd als bedrijfsarts. Zelfstandig werkzaam, zzp-er. Nu met deeltijd pensioen. 

Lees verder

Hans heeft voorheen gewerkt als arts infectieziektebestrijding bij de GGD, als verzekeringsarts bij het UWV en forensisch geneeskundige. In een ver verleden ook werkzaam geweest en opgeleid tot jeugdarts. Nu is Hans voornamelijk werkzaam als medisch adviseur ten behoeve van second opinions. Deze voert hij uit in de bedrijfsgezondheidszorg, UWV bezwaar- en beroepszaken (aan de kant van de bezwaarmaker) en letselschade e.a. zaken die spelen op het grensvlak van juridische/verzekeringskwesties en de bijbehorende medische vraagstukken.

René Oosterwijk

René Oosterwijk

Pijnrevalidatiearts en medisch directeur van CIR revalidatie, expertisecentrum op het gebied van chronische pijn.

Lees verder

Daarnaast is hij psychosomatic specialist bij The International College of Psychosomatic Medicine (ICPM). Tevens is hij betrokken bij het pijncurriculum van het Instituut voor toegepaste neurowetenschappen (ITON) en bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pijnrevalidatiegeneeskunde door CIR revalidatie.

Willemijn Kuiper

Willemijn Kuiper

Willemijn Kuiper, gezondheidszorgpsycholoog, is werkzaam als Regiebehandelaar bij Het Rughuis Rijnmond.

Lees verder

Zij heeft 20 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en is bekend met uiteenlopende problematiek. Sinds ruim 6 jaar werkt zij bij Het Rughuis Rijnmond.

Jeroen de Jong

Jeroen de Jong

Is als Head of Science & Partnerships verbonden aan Intergrin met de holdings Het Rughuis en PHI.

Lees verder

Jeroen heeft meer dan 20 jaar klinische ervaring en expertise rondom de zorg van aanhoudende lichamelijke klachten waarvoor geen medische behandeling voorhanden is. Na vele (internationale) wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, presentaties en samenwerkingen gebruikt hij zijn ervaring nu om o.a. de wetenschappelijke validering en inhoud van zorg bij Intergrin aan de wetenschap te toetsen. Ook zet hij zijn expertise in voor het creëren van passende zorgnetwerken binnen de psychosomatiek.

Webinar terugkijken?

Het webinar is helaas niet meer live bij te wonen. Het webinar op een later tijdstip terugkijken? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je op een later tijdstip een link om het webinar terug te kijken.

Email*
Aanhef*
Voornaam*
Achternaam*
Functie
Organisatie