Rugklachten

Rugklachten

Rugklachten en rugpijn behoren tot de meest voorkomende klachten van het bewegingsapparaat. Maar liefst 60 tot 90% van de bevolking in Nederland krijgt in zijn of haar leven te maken met rugklachten. Rugklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Naast rugpijn kan men bijvoorbeeld ook last hebben van spanning, stijfheid, een beperking van de beweeglijkheid of een vermoeid gevoel in de rug. Door deze klachten wordt men beperkt in het dagelijks leven. Het uitvoeren van bepaalde activiteiten, hobby’s of het werk geeft namelijk problemen. Dit kan een grote impact hebben op het leven van mensen en zelfs leiden tot ziekteverzuim. Wanneer er over rugklachten wordt gesproken, denkt men vaak direct aan lage rugklachten. Maar rugklachten betreffen een veel groter gebied dan alleen de lage rug. Onder rugklachten vallen alle klachten aan de wervelkolom: de nek, de hoge rug, de lage rug, en het bekken.       

Omdat rugklachten zo divers kunnen zijn en omdat niet iedere klacht dezelfde oorzaak heeft, is er in de medische wereld een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten rugklachten. Er zijn verschillende indelingen bekend, bijvoorbeeld naar locatie, duur of oorzaak. De meest gebruikte indeling wordt gemaakt op basis van de oorzaak van de klachten. Grofweg worden de klachten in twee groepen verdeeld: specifieke en aspecifieke rugklachten.

Intensieve behandeling van rugklachten

Specifieke rugklachten zijn klachten welke veroorzaakt worden door een  specifieke aanwijsbare oorzaak. Het gaat hier bijvoorbeeld om een hernia, breuk, kwaadaardige tumor of een aangeboren afwijking in de wervelkolom. Uit recente cijfers blijkt dat het in 20 tot 25% procent van de gevallen gaat het over specifieke rugklachten.

Een veel grotere groep van de bevolking heeft last van aspecifieke rugklachten. Dit wil zeggen dat er geen specifieke lichamelijke oorzaak voor de rugklachten aanwezig is. Binnen de aspecifieke rugklachten wordt vervolgens een indeling gemaakt naar de duur van de klachten:

  • Acute aspecifieke rugklachten (0-6 weken): bekende voorbeelden van acute aspecifieke rugklachten zijn spit en lumbago. De klachten ontstaan vaak plotseling en zonder een (precieze) oorzaak. Na enkele dagen neemt de pijn af. De behandeling van acute aspecifieke rugklachten richt zich met name op adviseren en activeren. Het is belangrijk om in beweging te blijven, dit bevordert het herstel. Meestal zijn de klachten binnen zes weken verdwenen. 
  • Subacute aspecifieke rugklachten (6-12 weken): wanneer de acute klachten niet afnemen en na 6 weken nog aanwezig zijn, spreekt men van subacute aspecifieke rugklachten. Het herstel heeft een afwijkend, vertraagd beloop. Er zijn een aantal factoren bekend die verantwoordelijk kunnen zijn voor dit afwijkende beloop. Individuele, psychosociale of werkgerelateerde factoren zijn hier voorbeelden van. Dit zijn tevens risicofactoren welke kunnen bijdragen aan het chronisch worden van de rugklachten. Bij subacute rugklachten is de behandeling vooral gericht op het activeren van de rug, bijvoorbeeld door oefeningen bij een fysiotherapeut.
  • Chronische aspecifieke rugklachten (> 12 weken). Wanneer de klachten na 12 weken niet zijn verdwenen, wordt gesproken van chronische aspecifieke rugklachten. Het afwijkende beloop wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van herstel belemmerende psychische of sociale factoren. Voorbeelden hiervan zijn een niet adequaat ziektegedrag, een bepaalde angst voor de pijn of ongerustheid over het beloop van de klachten. Als gevolg van de klachten wordt men sterk beperkt in de dagelijkse activiteiten en dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Een activerende aanpak alleen lijkt dan niet voldoende en de behandeling zal zich moeten gaan richten op een combinatie van een fysieke en gedragsmatige aanpak.

Het Rughuis richt zich op de aanpak van deze chronische aspecifieke rugklachten en heeft zich gespecialiseerd in deze moeilijke problematiek. Middels de speciaal ontwikkelde Rughuis Methode wordt met een team van zorgprofessionals intensief gewerkt aan het optimaliseren van lichaam en geest, uiteraard gericht op een duurzaam resultaat. De Rughuis Methode heeft de afgelopen jaren bewezen een zeer effectieve behandelmethode te zijn voor mensen met ernstige, chronische rugklachten. Neem voor meer informatie of vragen contact op met een Rughuis in de buurt.     

Meer informatie over Het Rughuis en het programma?

Wenst u meer informatie over Het Rughuis en haar programma? Dat is mogelijk.

U kunt zich inschrijven voor een vrijblijvend informatiegesprek op een vestiging bij u in de buurt.

Plan een gratis infogesprek

Informatie voor de verwijzers

Bekijk hier onze informatie film

Meer informatie? 088 000 16 00