Kennis academie

Kennis Academie

Het Rughuis is een landelijk behandelcentrum voor ernstige chronische rugklachten. Er is de laatste jaren veel veranderd in de behandeling van deze pijnstoornis. Het Rughuis heeft een speciale methode ontwikkeld waarbij zowel het gedragsmatige als het fysieke aspect van de rugklachten wordt aangepakt. De Rughuis Methode is een state of the art, wetenschappelijk onderbouwd, vraaggericht  behandelprogramma, welke gebaseerd is op de meest recente inzichten binnen de geestelijke gezondheidszorg en revalidatiegeneeskunde. Het Rughuis heeft kwaliteit van de behandeling hoog in het vaandel staan en is continu op zoek naar verdere professionalisering van het behandelprogramma en haar behandelaars. Met de oprichting van de Kennis Academie is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van Het Rughuis. Het doel van de Kennis Academie is drieledig:

Door een intensieve samenwerking met zorgprofessionals en onderwijsinstellingen wordt gestreefd naar het creëren van een landelijk expertise centrum met betrekking tot de behandeling van ernstige chronische rugklachten. 

Verwijzen naar Het Rughuis