Over Het Rughuis

Over Het Rughuis

Het Rughuis is een gespecialiseerde (2e lijns) gezondheidszorg instelling. Het Rughuis heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen die lijden aan chronische wervelkolom gerelateerde pijn.

De aanpak van Het Rughuis wordt gekenmerkt door:

  • Het behandelprogramma is interdisciplinair, vanuit een holistische visie, met ruime aandacht voor de psychische kant en gevolgen van rugpijn en tegelijkertijd een intensief fysiek begeleidingstraject, aandacht voor leefstijl en een terugvalpreventieprogramma.
  • Het programma is intensief, uitgevoerd in een ambulante setting. Het programma beloopt een 6-tal maanden waarin 3  keer per week een therapiesessie wordt uitgevoerd.
  • Het Rughuis beperkt zich tot de behandeling van chronische rugpatiënten. Er worden dus geen andere pijnklachten behandeld of andere stoornissen.
  • Het Rughuis verricht geen medische handelingen. Het Rughuis beperkt zich tot therapie op basis van cognitieve gedragstherapie, begeleiding, activerende oefentherapie, fysiologie, aandachtstheorie en overige “evidence based “therapieën, geschikt voor deze patiëntengroep.
  • De patiënt staat centraal. De intensiteit en zwaarte van zorg wordt bepaald afhankelijk van de individuele situatie.
  • Communicatie met verwijzers staat hoog in het vaandel. Wij communiceren op gezette tijden met u (indien de patiënt hiervoor toestemming geeft).
  • Meten is weten. Het Rughuis meet de effecten en resultaten van elke sessie, herhaalt gestructureerd en gecontroleerd de initiële metingen en zorgt dus voor vergelijkbare resultaten (routine outcome monitoring).


Verwijzen naar Het Rughuis