Communicatie met U

Communicatie met U

Wij willen graag met u als verwijzer een vertrouwensband opbouwen, tenslotte geeft u uw patiënt in onze handen voor deze behandeling.

Wij informeren u daarom op de volgende manier:

  • U ontvangt een intake rapport met de diagnose  en de behandeldoelen.
  • U ontvangt tussentijds een evaluatierapportage met daarin  de vorderingen en de resterende doelen.
  • Aan het einde van het traject ontvangt u een evaluatierapport met daarin de definitieve bevindingen en resultaten.

Het komt regelmatig voor dat het behandelteam behoefte heeft aan contact. Zij zullen dan zelf het initiatief nemen en met u overleggen.

Vanzelfsprekend worden persoonlijke en medische gegevens volgens de geldende ethiek en wetgeving verwerkt, gearchiveerd en verzonden. Onze patiënt wordt altijd vooraf om toestemming gevraagd (informed consent) en geeft zelf vooraf goedkeuring aan alle rapportages.

Verwijzen naar Het Rughuis