Chronische rugpijn heeft grote impact op kwaliteit van leven

Chronische rugpijn heeft grote impact op kwaliteit van leven

20-09-2015

De kwaliteit van leven van mensen met chronische rugklachten is beduidend lager in vergelijking met andere patiëntpopulaties en de gemiddelde Nederlandse bevolking. Dat is de conclusie van de Rughuis Kennis Academie, het kennisinstituut van Het Rughuis dat zich bezighoudt met kwaliteit, onderwijs en onderzoek.  

De impact van chronische rugpijn klachten op de kwaliteit van leven moet niet worden onderschat. Het Rughuis heeft de gemiddelde kwaliteit van leven van haar cliënten in kaart gebracht en deze vergeleken met normgegevens over de normale Nederlandse bevolking, mensen met migraine en mensen die zijn gediagnosticeerd met een vorm van kanker. Hieruit blijkt dat de impact van chronische rugklachten op alle verschillende gebieden van kwaliteit van leven groter is dan bij patiënten met migraine of een vorm van kanker.

De kwaliteit van leven wordt verdeeld in een aantal gebieden of domeinen: fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperking door fysieke problemen, rolbeperking door emotionele problemen, mentale gezondheid, vitaliteit, pijn en algehele gezondheidsbeleving. De figuur geeft een duidelijke illustratie van de resultaten. In deze figuur staan horizontaal de verschillende domeinen van kwaliteit van leven, verticaal de gemiddelde scores weergegeven op een 100 punt schaal. Hogere scores corresponderen met een betere kwaliteit van leven.   Betekenis afkortingen:

FF = Fysiek Functioneren, SF = Sociaal Functioneren, RF = Rolbeperking Fysiek, RE = Rolbeperking Emotioneel, MG = Mentale Gezondheid, VT = Vitaliteit, LP = Lichamelijke Pijn, AG = Algemene Gezondheidsbeleving, GV = Gezondheidsverandering


Terug naar het overzicht