Meerderheid heeft psychische klachten door coronacrisis

Meerderheid heeft psychische klachten door coronacrisis

08-09-2020

EenVandaag heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd dat gehouden werd onder 25.000 leden van het eigen opiniepanel. Daaruit kwam naar voren dat een meerderheid aangeeft één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen door toedoen van de coronacrisis. De ondervraagde personen geven ook aan last te hebben van een gebrek aan contact, spontaniteit en zekerheid.

PHI en Het Rughuis hebben in april 2020 onderzocht (ingediend ter publicatie) wat de impact is van de coronacrisis onder haar cliënten (n=1159) die in behandeling zijn of recent (<1 jaar) zijn geweest. Zowel PHI als Het Rughuis zijn ambulante S-GGZ instellingen (#holistische visie, #trans-syndromaal raamwerk, #interdisciplinair team, #blended care). PHI behandelt cliënten die psychische stoornissen (angststoornissen/depressieve stoornissen/ somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen) hebben waar betrokkene ernstig onder lijdt en die een ernstige belemmering vormen voor het functioneren in de sociale en/of werkomgeving. Dezelfde groep -maar bij wie de lichamelijke klachten vooral bestaan uit wervelkolom gerelateerde pijn- wordt gezien bij Het Rughuis.

Samengevat geeft het merendeel van de cliënten aan als gevolg van de coronacrisis beduidend meer angst en stress te ervaren. Ook de stemming is sterk verslechterd. Vrijwel alle cliënten (97%) geven aan nauwelijks met de huidige tijd om te kunnen gaan. Bij de helft van de cliënten kan een aan corona gerelateerde PTSS worden gesteld. Het merendeel van de cliënten rapporteert verergerde of hernieuwde lichamelijke klachten.

PHI en Het Rughuis hebben geleerd van de resultaten. Cliënten, ook die een succesvol behandeltraject hebben doorlopen, worden via de ‘Mijn Omgeving’ met een vragen stellende houding benaderd. Zo erken je dat er sprake is van variatie in het lijden van cliënten en dat psychosomatische klachten optreden in een context van enorme omgevingsveranderingen. Om cliënten te ondersteunen worden aan corona gerelateerde E-Health modules aangeboden.

Meer weten over dit onderzoek, PHI of Het Rughuis? Neem dan contact op met dr. Jeroen de Jong, email jeroen.dejong@yunify.nl


Terug naar het overzicht