De impact van beweging en fysieke activiteit op chronische pijn

De impact van beweging en fysieke activiteit op chronische pijn

08-10-2020

Vorige week zijn Pijn Alliantie Nederland en EFIC een 'on the move' campagne gestart om het bewustzijn van patiënten en professionals te vergroten over de impact die beweging en fysieke activiteit hebben op personen met chronisch pijn.

Binnen de behandelmethodiek van Het Rughuis (holistische visie, trans-syndromaal raamwerk, interdisciplinair team, blended care) is, naast psychosociale componenten, bewegen (reactivering) ook een belangrijk onderdeel.

Onderzoek laat zien dat wanneer bewegen wordt gecombineerd met psychologische componenten de kans op reactivering van mensen met chronische pijn het grootst is. Veel personen met chronisch pijn zijn niet actief, of doen juist veel te veel!

Dit vraagt altijd om individueel maatwerk gekoppeld aan een passende uitleg over de werking van het pijnsysteem. Bewegen kan namelijk ook een toename van pijnklachten geven en dan is goede begeleiding en uitleg aangaande gedachten en overtuigingen over pijn extra belangrijk om vertrouwen in het lichaam te blijven houden. Bewegen is binnen de behandelmethodiek van Het Rughuis geïntegreerd met de psychosomatiek,  cognitieve gedragstherapie en leefstijl.

Doordat we ons binnen Het Rughuis richten op aspecten van gedrag, functioneren, psychologische eigenschappen, somatische factoren en omgevingsfactoren, afhankelijk van klinische diagnostische relevantie en cliënt voorkeur, leert de cliënt opnieuw te vertrouwen op het lichaam, bepaalde lichaamssignalen te herkennen en deze op de juiste manier te interpreteren. Dat draagt allemaal bij aan duurzaam actief blijven en optimaal functioneren!


Terug naar het overzicht