EMDR mogelijke toevoeging bij behandeling aanhoudende pijn door trauma

EMDR mogelijke toevoeging bij behandeling aanhoudende pijn door trauma

30-11-2020

Ongeveer tien procent van de pijnpatiënten kampt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook bij patiënten met langdurige wervelkolom gerelateerde pijnklachten lijkt PTSS met enige regelmaat voor te komen. 

Uit een recent onderzoek van Nieves Arias Suáres en collega’s blijkt dat EMDR, als toevoeging op een behandelprogramma dat bestaat uit een op elkaar afgestemde combinatie van fysieke en psychosociale behandelmethoden, van meerwaarde kan zijn voor chronische pijnpatiënten met een PTSS.

EMDR is een afkorting voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Dit is een therapie voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en hier last van blijven houden. Patiënten die de EMDR aangeboden kregen gaven na afloop van de behandeling -én zelfs drie maanden later- aan minder pijn, angst en depressie en een hogere kwaliteit van leven te ervaren dan patiënten die de EMDR niet kregen aangeboden. 

Het Rughuis is een ambulante S-GGZ instelling en behandelt cliënten met een wervelkolom gerelateerde pijnstoornis waaronder de betrokkene ernstig lijdt en die een ernstige belemmering vormt voor het functioneren in de sociale- en/of werkomgeving. Uitgangspunt is dat pijn het gevolg is van of in stand wordt gehouden door psychologische en/of sociaal-maatschappelijke factoren wel of niet gecombineerd met een lichamelijke (somatische) oorzaak. Het behandeltraject bij Het Rughuis grijpt in op zowel denken, voelen en gedrag en levert een duurzaam resultaat op. De cliënt kijkt, ondersteund door een team van behandelaars, naar zichzelf als mens in z’n geheel. Op het moment dat trauma een uitlokkende factor is voor een aanhoudend pijnprobleem kan worden besloten EMDR toe te voegen aan het gepersonaliseerde behandelprogramma.

Wilt u meer weten over onze behandelmethodiek? 

Neem dan contact op met een van onze medewerkers - 088 000 16 00.


Terug naar het overzicht