Lage rugklachten

Lage rugklachten

01-04-2021

Ervaar je voor een lange tijd lage rugpijn en hebben deze klachten een grote impact op jouw leven? Dan biedt Het Rughuis je een intensieve behandeling met persoonlijke aandacht.

Wat verstaan we onder de lage rug?

Wanneer er gesproken wordt over rugklachten gaat het in verreweg de meeste gevallen over klachten van de lage rug. De lage rug is het gedeelte van de wervelkolom dat wordt begrensd door de onderste ribben en de bilplooien. De lage rug regio wordt ook wel de lumbale wervelkolom genoemd, welke bestaat uit de onderste vijf wervels. In de (para)medische wereld worden deze lumbale wervels (de lendewervels) genummerd van L1 tot en met L5. Naast de wervels is de rug opgebouwd uit tussenwervelschijven, spieren, banden en zenuwen. Dit zijn allemaal belangrijke structuren die bijdragen aan het functioneren van de rug. Hier vindt u een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste anatomische structuren. In theorie kunnen alle verschillende onderdelen een relatie hebben met het ontstaan van lage rugklachten. 

 

Specifieke vs. aspecifieke lage rugklachten

De De pijn in de onderrug kan heel divers zijn. De pijn kan plotseling zijn ontstaan en heel erg hevig en intens aanvoelen of men klaagt bijvoorbeeld over een lang aanhoudende zeurende, doffe pijn. Daarnaast kan pijn in de lage rug gepaard gaan met een uitstralende pijn naar boven, naar de bil(len) of naar het been.

In het kopje rugklachten is beschreven dat rugpijn doorgaans wordt ingedeeld in specifieke of aspecifieke (lage) rugpijn. Voorbeelden van specifieke lage rugklachten zijn een hernia, een wervelbreuk of ernstige vernauwing van het wervelkanaal.

In maar liefst 75 tot 80% van de gevallen is er geen sprake van een specifieke aanwijsbare oorzaak voor de aanwezige pijnklachten. Bij de meeste mensen gaan de rugklachten vanzelf weer over en volstaat een behandeling bij de huisarts of fysiotherapeut met enkele goede adviezen. We spreken dan van een ‘normaal beloop’ van de klachten.

Mochten de klachten echter na drie weken nog niet zijn afgenomen en de beperkingen in het dagelijks leven zijn gelijk gebleven of zelfs toegenomen, dan spreekt men van een ‘afwijkend beloop’.

Factoren als leeftijd en een slechtere gezondheid kunnen het herstel van de rugpijn vertragen. Daarnaast kunnen psychosociale en werk factoren negatief van invloed zijn op het herstel van de lage rugpijn. Hier zijn (werk)stress en angst om met rugklachten te bewegen goede voorbeelden van.

 

Chronische lage rugklachten behandelen

Bij mensen met aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop is, in tegenstelling tot mensen met een normaal beloop, een behandeling nodig om de klachten te aan te pakken. Blijkbaar zijn er een aantal factoren aanwezig die het herstel vertragen. De behandeling zal zich meer moeten gaan richten op het adviseren, activeren en toepassen van een oefentherapieprogramma.

Soms blijkt deze activerende aanpak geen effect te hebben en blijven de klachten aanwezig. Wanneer klachten na drie maanden nog steeds aanwezig zijn, spreekt met van chronische lage rugklachten.

Sommige mensen blijven jaren klachten houden en worden hierdoor enorm beperkt in het dagelijks leven of tijdens het werk. Dit kan natuurlijk grote gevolgen hebben op uw algehele kwaliteit van leven.

Het is belangrijk om bij dergelijke chronische lage rugklachten juist aanwezige ongunstige psychosociale factoren aan te pakken. Deze kunnen namelijk een rol spelen bij het belemmerde herstel en houden de klachten zodoende in stand.

Het Rughuis heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van chronische lage rugklachten, waarbij er gekeken wordt naar de persoon als geheel.

De behandeling richt zich niet op de oorzaken of het afnemen van de pijn, maar meer op het dagelijks functioneren met de pijn. Binnen het behandelteam zijn verschillende paramedische disciplines vertegenwoordigd, denk hierbij aan een fysiotherapeut en psycholoog. Je leert beter om te gaan met de pijn en zowel lichaam als geest worden versterkt.


Terug naar het overzicht