Onbegrepen klachten: SOLK

Onbegrepen klachten: SOLK

01-04-2021

Voel je voor een lange tijd ernstige pijn waar geen medische verklaring voor kan worden gevonden? Maak je je zorgen over de aanhoudende pijn? Het Rughuis behandelt deze klachten met succes.

Wanneer spreken we over SOLK

Lichamelijke klachten horen bij een normaal leven. Meestal gaan de klachten binnen een aantal dagen of weken vanzelf weer over.

Het kan ook voorkomen dat de klachten een lange tijd aanhouden of dat er geen oorzaak voor de klachten gevonden wordt. Dit kan ook bij rugklachten het geval zijn.

We spreken van SOLK wanneer lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en waarbij na medisch onderzoek geen fysieke aandoening wordt gevonden die de pijn verklaart.

 

Hoe ontstaan onverklaarde pijnklachten

Hoewel sommige patiënten blijven beweren dat hun pijnklachten echt een gevolg zijn van een bepaalde ziekte of aandoening, zijn anderen zich bewust dat er waarschijnlijk meer factoren dan alleen de lichamelijke klachten een rol kunnen spelen.

Mensen die eenzijdig hun aandacht richten op de pijn, blijven vaak aandringen op een medisch onderzoek. Zij ‘somatiseren’: ze neigen om onverklaarde lichamelijke klachten toe te schrijven aan een lichamelijke ziekte en er medische hulp voor te zoeken, terwijl er geen medische oorzaak gevonden wordt.

Toch staan dergelijke lichamelijke klachten niet op zichzelf. Er blijken ook andere, veelal psychische of psychosociale factoren een rol te spelen bij het ontstaan, de ernst en het in stand houden van de klachten. Zo kan stress de lichamelijk pijnklachten versterken, en kan een gezonde conditie de ervaren klachten verminderen.

 

Het Rughuis helpt

Het Rughuis heeft speciaal voor deze doelgroep een behandelprogramma ontwikkeld dat hier rekening mee houdt. Lichaam en geest worden tegelijkertijd aangepakt. Door het gedrag ten opzichte van de rugklachten te veranderen en dit te combineren met het versterken van de lichamelijke condities worden de rugklachten aangepakt.  Dan gaat de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven omhoog.


Terug naar het overzicht