Het Rughuis lanceert regionaal expertisecentrum voor chronische rugklachten

Het Rughuis lanceert regionaal expertisecentrum voor chronische rugklachten

12-01-2022
Om de interdisciplinaire totaalaanpak van Het Rughuis binnen de gespecialiseerde GGZ te blijven optimaliseren is Het Rughuis Zuid-Limburg te Sittard omgevormd tot het expertisecentrum voor aanhoudende wervelkolom gerelateerde pijnklachten.

Het creëren van een dergelijke omgeving biedt kansen om (in samenwerking met ketenpartners) de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, aan te sluiten bij de algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg (zorgstandaarden en kwaliteitsstatuten GGZ) en onze cliënten met de best mogelijke en duurzame behandelresultaten een behandeltraject bij Het Rughuis te laten doorlopen.

 

Dit betekent dat gedurende het gehele zorgproces (intakefase, behandelfase en duurzaamheid controle programma (DCP)) het uitgangspunt is integraal, interdisciplinair en blended behandelen binnen duidelijk gestelde (discipline)kaders, met een focus op de wisselwerking tussen lichaam en geest, leefstijl, fysieke activatie, duurzaam herstel en functioneren in de samenleving. De toegepaste interdisciplinaire totaalaanpak is gestoeld op de multimodale cognitieve gedragstherapie, waarbij gewerkt wordt met een combinatie van diverse therapeutische methodes, afgestemd op de persoonlijke en specifieke behoeften, belevingswereld en de problemen die de cliënt ondervindt. Daarbij wordt uitgegaan van een holistische visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De ambitie is om de cliënt centraal te stellen en eigen regievoering te stimuleren. Behandeltechnieken die worden gebruikt zijn te verantwoorden in een adequaat gedragstherapeutisch proces. Het vertrekt vanuit de hulpvraag van de cliënt, daarna komt een probleeminventarisatie en -analyse op maat van de cliënt bestaande uit de holistische theorie en functieanalyse en op basis daarvan wordt de goede, of best mogelijke, keuze gemaakt voor een behandelaanpak die vervat wordt in een behandelplan. Getracht wordt een dusdanige goede relatie met de cliënt te bewerkstelligen dat er een klimaat gecreëerd wordt waarin de cliënt aan de slag gaat met veranderingen waar hij/zij in eerste instantie weinig voor voelde. De behandeling wordt continu geëvalueerd. Hierbij spelen het MDO en de structurele periodieke metingen en evaluatiemomenten een belangrijke rol.  

Uitgangspunten zijn:  
  • De cliënt staat centraal en er is sprake van ‘shared decision making’;  
  • Er wordt gewerkt vanuit een transdiagnostisch perspectief;  
  • Er wordt gewerkt met een interdisciplinair team;   
  • De behandeling gaat uit van het biopsychosociale model;  
  • De behandeling is herstelgericht.      
Door Jeroen de Jong, PhD - Head of Science & Development Het Rughuis 

Terug naar het overzicht