Nieuw onderzoek rondom Exposure in Vivo | door Jeroen de Jong

Nieuw onderzoek rondom Exposure in Vivo | door Jeroen de Jong

13-04-2022

De collega’s van Expertise Centrum Het Rughuis Sittard ontvingen onlangs Prof. dr. Johan Vlaeyen en onderzoekster Rachel Sjouwerman, om te spreken over een nieuw te starten onderzoek.

Vicieuze cirkel

Vlaeyen heeft mede aan de basis gestaan van het ontwikkelen van het vreesvermijdingsmodel als verklaring voor chronische pijn. Het model gaat er vanuit dat je bang kunt worden van pijn en dat je daardoor de neiging hebt om bepaalde bewegingen te vermijden. Door op deze manier te denken is het mogelijk dat je in een vicieuze cirkel terecht komt van:

  • zogenaamde defensieve gedraging (bijvoorbeeld het vermijden van bepaalde bewegingen of waakzaamheid voor de pijn);
  • invaliditeit en stemmingsproblemen zoals depressie;
  • het in stand houden of zelfs het toenemen van pijn.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft Vlaeyen in samenwerking met onze collega Jeroen de Jong (Head of Science Intergrin) de Exposure in Vivo behandeling opgezet. Dit is inmiddels meer dan 20 jaar geleden en verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben het effect van de behandeling bij chronische wervelkolom gerelateerde pijn aangetoond.

 

Optimalisatie van de behandelmethodiek

Ondanks deze positieve resultaten zijn er voor Vlaeyen, de Jong en Sjouwerman nog genoeg zaken uit te zoeken om de Exposure in Vivo behandeling te verbeteren. Deze verbeteringen dienen met behulp van wetenschappelijk onderzoek getoetst te worden.

 

Foto van bezoek

Van links naar rechts: Callista van Cruchten (regiebehandelaar Expertise Centrum Het Rughuis Sittard), Manon Mohr (behandelaar psycholoog psychosomatiek Expertise Centrum Het Rughuis Sittard), Rachel Sjouwerman (onderzoeker Maastricht University), Jeroen de Jong (Head of Science Intergrin), Johan Vlaeyen (Katholieke Universiteit Leuven, Maastricht University) en Rianne Roijen (fysiotherapeut Expertise Centrum Het Rughuis Sittard).

 

Onderzoek in samenwerking met het Expertise Centrum

In overleg met een aantal behandelaren van het Rughuis Expertise Centrum te Sittard is er over dit onderzoek nagedacht. Vanuit alle partijen werd er enthousiast gereageerd en is het voorstel gedaan om het onderzoek binnen het Expertisecentrum Rughuis Zuid-Limburg op te gaan pakken. Naar verwachting zal vanaf januari 2023 gestart worden met het onderzoek, dat 18 deelnemers zal volgen.

Meer weten over de centrale positie van aan pijn gerelateerde angst en de Exposure in Vivo behandeling die hierop gericht is?  Neem dan contact op met Jeroen de Jong, Head of Science Intergrin. E-mail: jeroen.dejong@intergrin.nl  

Lees hier een uitgebreid artikel.


Terug naar het overzicht