Rugklachten

Laat rugklachten jouw leven niet beheersen

Heb je langere tijd klachten aan de nek, hoge rug, lage rug, of het bekken? Wij bieden een intensieve behandeling wanneer deze pijnklachten een grote impact hebben op jouw kwaliteit van leven.

 

Direct een afspraak maken

 

Wat kun je van ons verwachten?

Een persoonlijk behandeltraject
Het behandelplan wordt volledig afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Eén vast behandelteam
Specialisten waar je een vertrouwensband mee opbouwt.

Wij kijken naar jou als geheel
Dus niet alleen je fysieke gestel maar juist ook zaken als stress, gedrag en leefstijl.

Een gedegen lifestyle plan
Je krijgt alle handvatten mee om behaalde resultaten vast te houden.

Lees meer over de behandeling

 

Chronische pijn

Uit onderzoek blijkt (Breivik 2006) dat 1 op de 5 mensen lijdt aan chronische pijn. Kijken we specifiek naar de wervelkolomgerelateerde pijn, dan blijkt uit cijfers van het RIVM (2018) dat naar schatting 2 miljoen mensen in Nederland last hebben van rugpijn of nekpijn. Gelukkig gaan veel van deze klachten vanzelf weer over. Indien de klachten niet vanzelf over gaan en langer dan 3 maanden aanhouden spreken we over chronische pijn.

Acute en chronische pijn

Acute pijn wordt beschreven als pijnklachten als gevolg van weefselbeschadiging, zoals een verzwikte enkel of een spierscheuring, welke weken tot een paar maanden kan aanhouden totdat genezing van het beschadigde weefsel heeft plaatsgevonden. Deze pijn kan gezien worden als een alarm dat afgaat wanneer er iets wordt gedaan wat het genezingsproces bedreigt. Beschadigd weefsel herstelt binnen zes tot twaalf weken.

Wanneer de klachten langer dan 3 tot 6 maanden aanhouden wordt dit chronische of aanhoudende pijn genoemd. Bij chronische pijn is er geen directe relatie met weefselbeschadiging. In het geval van chronische pijn is er een aantal veranderingen in het pijnsysteem opgetreden waardoor de aanhoudt terwijl genezing al heeft plaatsgevonden.
Uit onderzoek blijkt dat er op verschillende niveaus veranderingen optreden bij chronische pijn.

Zenuwen

Een aanpassing die typisch plaatsvindt bij het aanhouden van pijnklachten is dat de poorten in de wand van de zenuwcellen langer open blijven staan wanneer ze het signaal krijgen om te openen. Hierdoor kunnen ze meer prikkels opnemen en makkelijker een gevaarboodschap versturen. Daarnaast vermeerdert het aantal receptoren aan het uiteinde van de zenuw. Beide aanpassingen zorgen ervoor dat de gevoeligheid in een regio toeneemt en iemand in staat is om een kleine verandering (bijvoorbeeld spierspanning of spierlengte verandering) op te merken. Deze aanpassing vindt ook (tijdelijk) plaats bij acute pijn en zorgt ervoor dat we de aangedane regio beschermen. Wanneer genezing plaatsvindt, verdwijnt normaliter deze gevoeligheid ook. Als de gevoeligheid echter aanhoudt, is hiervan geen zinvolle functie meer aanwezig.

Belangrijk om te weten is dat dit ook omkeerbaar is! Chronische pijn hoeft niet altijd van blijvende aard te zijn. Door balans te vinden tussen wat men doet en kan, en daarnaast kwalitatief beter te bewegen, zullen er minder prikkels binnenkomen. Na verloop van tijd zal het aantal receptoren ook weer afnemen.

Ruggenmerg en hersenen

Bij chronische pijn staat de volumeknop in het ruggenmerg continu open. Hierdoor worden gevaarboodschappen versterkt doorgegeven. Wanneer een gevaarboodschap aankomt in de hersenen, is er meer hersenactiviteit dan bij mensen met acute pijn. Daarnaast heeft men zonder het zelf te willen een groot pijngeheugen opgebouwd en zijn de hersenen bijzonder alert geworden voor inkomende gevaarboodschappen. Deze boodschappen zullen door de hersenen als vrij ernstig worden geïnterpreteerd en veel pijn met zich meebrengen wanneer men zich zorgen maakt over pijn, er aandacht aan schenkt en blijft zoeken naar 'schade' aan het lichaam die de pijn moet verklaren.

Metafoor brandalarm

Als pijn eenmaal in de hersenen is aangekomen en ook wordt ervaren, zal daar een reactie op volgen, bijvoorbeeld wrijven, 'au' roepen, de pijnlijke plek ontzien, enzovoort. We kunnen pijn in die zin vergelijken met een brandalarm. Als het brandalarm in het gebouw waar iemand werkt afgaat, dan is het geluid van dat brandalarm de informatie die door de sensoren in de oren als boodschap wordt doorgestuurd naar de hersenen. het is aan de hersenen om die inkomende boodschap te verwerken.

De hersenen gaan vervolgens analyseren en beoordelen om ervoor te zorgen dat deze persoon de boodschap ernstig neemt omdat deze in gevaar is. De inkomende boodschap zet de hersenen aan om opdrachten te geven aan het lichaam: het hart gaat sneller slaan, de bloedvaten die bloed leveren aan het hart en ook aan de spieren in het lichaam gaan uitzetten (waardoor er meer bloed naar de spieren kan vloeien), de spieren worden geactiveerd om te gaan lopen, etc.

Dit alles stelt het lichaam in staat om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar stel dat, in dezelfde situatie, de twee voorgaande weken telkens het brandalarm is afgegaan en deze persoon steeds bij het buitenkomen te horen kreeg dat er geen brand was maar het brandalarm vanzelf was afgegaan. In dat geval zullen de hersenen oordelen dat de inkomende informatie (brandalarm) nu niet gevaarlijk is, waardoor het hart niet sneller gaat pompen en de persoon in een rustig tempo het gebouw zal verlaten of misschien zelfs blijft zitten. Het brandalarm staat waarschijnlijk foutief afgesteld.

Dit is te vergelijken met chronische pijn. We weten dat indien er sprake was van schade, deze hersteld is. Het pijnsysteem staat echter nog heel scherp afgesteld en zal makkelijk afgaan. In het behandelprogramma van Het Rughuis gaan we het alarm repareren en/of wanneer het alarm afgaat, hier op een goede manier mee om leren gaan.

Centrale sensitisatie

Pijn kan ook ontstaan zonder dat er sprake is van een beschadiging of ontsteking op een plek in het lichaam. De overgevoeligheid van het zenuwstelsel die bij chronische pijn rondom de oorspronkelijke pijnlijke regio aanwezig was, is nu aanwezig in het gehele zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) is niet meer in staat om prikkels te filteren en veel informatie komt de hersenen binnen. Daarnaast kan “normale” informatie van de zenuwen (bijvoorbeeld aanraking of beweging) door het centrale zenuwstelsel omgezet worden in gevaarboodschappen die pijnklachten veroorzaken.

Niet alleen gevaarboodschappen komen makkelijker de hersenen in, ook alle sensorische informatie (licht, geluid, smaak, reuk, tast, etc.) zullen minder goed gefilterd worden. De hersenen zullen deze informatie versterkt doorkrijgen waardoor het lichaam hier gevoeliger voor wordt. Al die extra hersenactiviteit zorgt ervoor dat dit ten koste kan gaan van het concentreren of opslaan van andere informatie. Mogelijk treedt ook vermoeidheid op en wordt het lastiger goed in slaap te vallen.

Waardoor kan centrale sensitisatie ontstaan?

Er zijn meerdere factoren waarvan men sterk vermoedt dat ze centrale sensitisatie in de hand werken of onderhouden als ze eenmaal aanwezig zijn. De invloed van deze factoren is echter bij iedere persoon anders.

Mogelijk herken je enkele factoren die ook bij jou aanwezig zijn en in jouw lichaam het alarmsysteem overgevoelig maken of houden:

 • Overmatige spierspanning in samenhang met verkrampt bewegen of niet kunnen ontspannen
 • Verslechterde lichamelijke conditie
 • Negatieve emoties (neerslachtig, boos, machteloos of verdrietig zijn)
 • Angst (om te bewegen, voor pijn of voor een ernstige ziekte)
 • Stress (niet kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan je stelt of aan de eisen die je aan zichzelf stelt; niet tevreden zijn met jezelf)
 • Opkroppen van spanning, woede of verdriet
 • Overbelasting (teveel tegelijk willen, teveel achter elkaar plannen, altijd voor anderen klaarstaan of altijd doorgaan tot iets af is)
 • Te veel aandacht gericht op de pijnlijke plaatsen in je lichaam

Het zenuwstelsel heeft zich bij centrale sensitisatie aangepast. Dit proces heeft maanden tot jaren geduurd. Het mooie voor jou is dat het zenuwstelsel zich ook kan herstellen. Dit vraagt echter tijd en een goed plan van aanpak. Mocht er sprake zijn van centrale sensitisatie zal je behandelaar dit aangeven en met jou een plan van aanpak maken om hiermee aan de slag te gaan.

Neuropathische pijn

Bij neuropathische pijn (ook wel zenuwpijn genoemd) gaat het specifiek over pijn als gevolg van een beschadiging in het zenuwstelsel waardoor pijnprikkels kunnen ontstaan die geen functie hebben. Een aantal karakteristieken of symptomen waaraan neuropathische pijn te herkennen is, zijn stekend, brandend, schrijnend of elektrische schok; het gaat vaak samen met tintelingen of een doof gevoel. Het pijnlijke gebied hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als de plaats waar de zenuwbeschadiging is, maar kan ook in het verloop van de zenuw optreden (bijvoorbeeld in het been bij een zenuwbeschadiging in de onderrug of in de arm bij een zenuwbeschadiging in de nek).

Kenmerken

Neuropathische pijn heeft een aantal kenmerken, die alleen of tegelijk kunnen voorkomen:

 • Pijnlijke gewaarwordingen zonder dat er een duidelijke pijnprikkel is
 • Pijn bij een prikkel die normaal geen pijn doet, bijvoorbeeld aanraken van de huid, uitvoeren van een bepaalde beweging, of van koude of warmte
 • Heftige reactie op een prikkel die licht pijnlijk is; bijvoorbeeld heftige pijn bij een speldenprik
 • Abnormale gewaarwordingen in een deel van het lichaam die te vergelijken zijn met elektrische schokken, trillingen, tintelingen of andere sensaties

Oorzaken

Neuropathische pijn kan veroorzaakt worden door een ontsteking, beklemming van een zenuw (waarbij signaaloverdracht in de zenuw verstoord is), een infectie of een ziekte die een zenuw beschadigd. Zenuwweefsel kan tot zekere mate herstellen wanneer de oorzaak weg is. In sommige gevallen zullen echter nog restverschijnselen/klachten aanwezig blijven.

Behandeling

Voor neuropathische pijn wordt vaak specifieke medicatie voorgeschreven. Daarnaast kan neuropathische pijn als hinderlijk of vervelend worden ervaren met veel klachten en beperkingen.
Dit kan weer invloed hebben op emoties en gedachten. Jouw behandelteam zal met je kijken hoe je beter met de klachten om kunt gaan met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

 

Meer informatie over
Het Rughuis en het behandelprogramma?

We nemen graag de tijd voor je om je te informeren over ons behandelprogramma.

Dat kan tijdens een persoonlijk gesprek op een van onze vestigingen.

Plan een gratis infogesprek

Verwijsformulier

Bekijk hier onze informatie film

Meer informatie? 088 000 16 00