Lage rugklachten

Lage rug

Wanneer er gesproken wordt over rugklachten gaat het in verreweg de meeste gevallen over klachten van de lage rug. De lage rug is het gedeelte van de wervelkolom dat wordt begrensd door de onderste ribben en de bilplooien. De lage rug regio wordt ook wel de lumbale wervelkolom genoemd, welke bestaat uit de onderste 5 wervels. In de (para)medische wereld worden deze lumbale wervels (de lendewervels) genummerd van L1 tot en met L5. Naast de wervels is de rug opgebouwd uit tussenwervelschijven, spieren, banden en zenuwen. Dit zijn allemaal belangrijke structuren die bijdragen aan het functioneren van de rug. Om goed te begrijpen waar uw klachten vandaan kunnen komen, is het belangrijk de verschillende onderdelen van de rug en de werking hiervan te kennen. Hier vindt u een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste anatomische structuren. In theorie kunnen alle verschillende onderdelen een relatie hebben met het ontstaan van lage rugklachten.

Intensieve behandeling lage rugpijn

De pijn in de onderrug kan heel divers zijn. De pijn kan plotseling zijn ontstaan en heel erg hevig en intens aanvoelen of men klaagt bijvoorbeeld over een lang aanhoudende zeurende, doffe pijn. Daarnaast kan pijn in de lage rug gepaard gaan met een uitstralende pijn naar boven, naar de bil(len) of naar het been. In het kopje rugklachten is beschreven dat rugpijn doorgaans wordt ingedeeld in specifieke of aspecifieke (lage) rugpijn. Voorbeelden van specifieke lage rugklachten zijn een hernia, een wervelbreuk of ernstige vernauwing van het wervelkanaal. In 20 tot 25% van de gevallen gaat het om een specifieke lage rugklacht. Hier worden de meest voorkomende specifieke rugklachten uiteengezet. Vaak wordt dit met een röntgenfoto of scan waargenomen. Al moet hierbij wel gezegd worden dat met dergelijke onderzoeken soms ook anatomische of standsafwijkingen worden gezien (zelfs bij gezonde personen!) welke geen relatie met de rugpijn lijken te hebben.

Verreweg de meeste lage rugpijngevallen in Nederland presenteren zich in de aspecifieke vorm van rugpijn. In maar liefst 75 tot 80% van de gevallen is er geen sprake van een specifieke aanwijsbare oorzaak voor de aanwezige pijnklachten. Bij de meeste mensen gaan de rugklachten vanzelf weer over en volstaat een behandeling bij de huisarts of fysiotherapeut met enkele goede adviezen. We spreken dan van een ‘normaal beloop’ van de klachten.

Mochten de klachten echter na drie weken nog niet zijn afgenomen en de beperkingen in het dagelijks leven zijn gelijk gebleven of zelfs toegenomen, dan spreekt men van een ‘afwijkend beloop’. Er zijn een aantal factoren die het herstel van de lage rugpijn kunnen vertragen. Het is bekend dat individuele factoren als leeftijd en een slechtere gezondheid het herstel van de rugpijn kunnen vertragen. Daarnaast kunnen psychosociale en werk factoren negatief van invloed zijn op het herstel van de lage rugpijn. Hier zijn (werk)stress en angst om met rugklachten te bewegen goede voorbeelden van.

Bij mensen met aspecifieke lage rugpijn met een afwijkend beloop is, in tegenstelling tot mensen met een normaal beloop, een behandeling nodig om de klachten te aan te pakken. Blijkbaar zijn er een aantal factoren aanwezig die het herstel vertragen. De behandeling zal zich meer moeten gaan richten op het adviseren, activeren en toepassen van een oefentherapieprogramma. Soms blijkt deze activerende aanpak geen effect te hebben en blijven de klachten aanwezig. Wanneer klachten na drie maanden nog steeds aanwezig zijn, spreekt met van chronische lage rugklachten. Sommige mensen blijven jaren klachten houden en worden hierdoor enorm beperkt in het dagelijks leven of tijdens het werk. Dit kan natuurlijk grote gevolgen hebben op uw algehele welzijn, de klachten in uw lage rug hebben een negatieve invloed op uw conditie en stemming. Het is belangrijk om bij dergelijke chronische lage rugklachten juist de aanwezige ongunstige psychosociale factoren aan te pakken. Deze kunnen namelijk verantwoordelijk zijn voor het belemmerde herstel en houden de klachten zodoende in stand. Het Rughuis heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van chronische lage rugklachten. In de Rughuis Methode ligt het accent van de behandeling meer op het totaalplaatje. De behandeling richt zich niet op de oorzaken of het afnemen van de pijn, maar meer op uw dagelijks functioneren met de pijn. Met behulp van de kennis en expertise van uw behandelteam wordt met hart en ziel de pijn te lijf gegaan. Binnen het behandelteam zijn verschillende paramedische disciplines vertegenwoordigd, denk hierbij aan een fysiotherapeut en psycholoog. U leert beter om te gaan met de pijn en zowel lichaam als geest worden versterkt.

Meer informatie over Het Rughuis en het programma?

Wenst u meer informatie over Het Rughuis en haar programma? Dat is mogelijk.

U kunt zich inschrijven voor een vrijblijvend informatiegesprek op een vestiging bij u in de buurt.

Plan een gratis infogesprek

Informatie voor de verwijzers

Bekijk hier onze informatie film

Meer informatie? 088 000 16 00