Nekklachten

Nekklachten

Een veelvoorkomend probleem aan het bewegingsapparaat zijn klachten van de nek. Maar liefst 70% van de Westerse bevolking wordt vroeg of laat geconfronteerd met een vorm van nekklachten. Klachten van de nek zijn er in veel verschillende vormen. Symptomen bij nekklachten kunnen heel gevarieerd zijn: er kan sprake zijn van gevoeligheid, stijfheid, pijn, een vermoeid gevoel, beperkende bewegingen en/of spanning in de nek. Soms is er sprake van nekklachten in combinatie met bijvoorbeeld hoofdpijn, schouderpijn, en/of een uitstralende pijn naar (een van) beide armen. Nekklachten zijn er dus in vele verschijningsvormen en -soorten.

Intensieve behandeling nekkklachten

Nekklachten kunnen langzaam zijn ontstaan of een veel directer en acuter ontstaansmoment  hebben, bijvoorbeeld een trauma of een verkeerde  beweging. Hoewel er verschillende oorzaken voor de klachten bekend zijn, ligt het onderliggende probleem vaak in een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Er blijft veel onduidelijkheid over de exacte oorzaak van de meest voorkomende nekklachten. Daarom valt een groot deel van de nekklachten onder de noemer ‘aspecifieke nekklachten’. Nekklachten kunnen voor een langere periode bestaan. Lang niet iedereen ontwikkelt een langdurig gezondheidsprobleem, maar wanneer de klachten langer dan 3 maanden aanwezig zijn spreekt men van chronische nek-  of chronische pijnklachten.  

De behandelmogelijkheden voor dergelijke nekklachten zijn legio. De meest voorkomende behandeling van deze aspecifieke nekklachten is voornamelijk conservatief. Dit betekent dat er niet snel een operatieve ingreep of iets dergelijks wordt toegepast, maar de behandeling eerder in medicatie of fysiotherapie gezocht moet worden.  Vaak worden passieve behandelingen als massage, mobilisaties, manipulaties, acupunctuur of zenuwblokkades gebruikt om de nekklachten te behandelen. Anderen richten zich op een meer actievere behandeling, bijvoorbeeld door gerichte oefentherapie. Er is maar weinig wetenschappelijk bewijs voor effectieve (fysiotherapeutische) verrichtingen bij de behandeling van deze doelgroep.

De impact van nekklachten in het dagelijks leven is groot. De klachten uiten zich niet alleen in de vorm van pijn of functiestoornissen van de nek. Mensen worden ook beperkt in hun dagelijkse activiteiten en ondervinden participatieproblemen in de maatschappij. Veelgehoorde voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat het fietsen of autorijden moeilijker gaat, (computer)werk lastiger en minder lang kan worden uitgevoerd, en dat mensen vaker thuis blijven of dingen afzeggen door de nekklachten. Al met al lijden het huishouden, de sociale contacten, werk, studie, sport of hobby onder de aanwezige klachten.  

Wanneer nekklachten lang blijven aanhouden en verschillende behandelingen niet het gewenste effect hebben, wordt dat als zeer hinderlijk ervaren. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal heeft dit gevolgen. Chronische nekklachten hebben een negatieve invloed op je gemoedstoestand. Emoties gaan een rol spelen: de een raakt gefrustreerd, de ander neerslachtig of gaat steeds maar over grenzen heen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de rol van de algehele gezondheidstoestand van invloed is op het in stand houden van chronische nekklachten. Dus naast de lichamelijke factoren, dient een behandeling ook rekening te houden met aanwezige  persoonlijke, psychosociale of arbeidsgerelateerde factoren. Deze factoren samen bepalen de belastbaarheid van een individu. Als de belastbaarheid om een bepaalde reden lager ligt dan gemiddeld, dient de belasting hierop te worden aangepast. Immers, wanneer de belasting hoger ligt dan de belastbaarheid aan kan is er sprake van overbelasting. Het kan zijn dat men moeite heeft met het aanpassen van die belasting: mensen zijn niet goed in staat om de eisen die aan hen gesteld worden (belasting) af te stemmen op hun actuele lichamelijke en mentale vermogens (belastbaarheid). Naast dit ‘aanpassingsvermogen’ speelt ook de wijze waarop men omgaat met zijn of haar nekklachten een rol: bepaalde opvattingen, meningen, gedachten kunnen de ervaren klachten beïnvloeden.  

Het Rughuis heeft een speciale behandelmethode ontwikkeld om dergelijke chronische nekklachten aan te pakken. De Rughuis Methode is gestoeld op het biopsychosociaal model: een gezondheidsprobleem is het resultaat van een interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Een behandeling dient zich dus te richten op alle drie deze factoren. Elk van deze factoren kan op zich zelf zorgen voor het ontstaan en het in stand houden van nekklachten en van invloed zijn op de balans tussen belasting en belastbaarheid. De Rughuis Methode gaat dus voor de totaalaanpak, en kijkt verder dan alleen de aanwezige nekklachten.  

Nekklachten die niet weg willen gaan, ook niet na behandeling door een fysiotherapeut of door een andere specialist, kunnen zeer frustrerend zijn. Vaak leidt dit tot grote beperkingen in het dagelijks functioneren.

Een uitgebreide intake en analyse door de specialisten van Het Rughuis is gewenst. Zij analyseren en beoordelen uw situatie. Samen met hen wordt een behandelplan opgesteld.

Meer informatie over Het Rughuis en het programma?

Wenst u meer informatie over Het Rughuis en haar programma? Dat is mogelijk.

U kunt zich inschrijven voor een vrijblijvend informatiegesprek op een vestiging bij u in de buurt.

Plan een gratis infogesprek

Informatie voor de verwijzers

Bekijk hier onze informatie film

Meer informatie? 088 000 16 00