Onbegrepen klachten: SOLK

Onbegrepen klachten: SOLK

Het hebben van een somatische of lichamelijke klacht is voor iedereen een bekend verschijnsel. Haast iedereen stoot zijn teen wel eens, heeft soms last van hoofdpijn, heeft op sommige dagen last van buikpijn of ervaart regelmatig een vermoeid gevoel. Lichamelijke klachten horen bij een normaal leven. Meestal gaan de klachten binnen een aantal dagen of weken vanzelf weer over. Sommigen gaan naar een arts, hoewel daar ook in 30-50% van de gevallen de oorzaak van de lichamelijke klachten niet wordt gevonden.

Het kan ook voorkomen dat de klachten een lange tijd aanhouden of dat er geen oorzaak voor de klachten gevonden wordt. Dit kan ook bij rugklachten het geval zijn. In de medische wereld komt hier de term SOLK om de hoek kijken, wat staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Men spreekt van SOLK bij lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Bij sommige mensen met lichamelijke klachten kan wel een lichamelijke aandoening worden gevonden, maar zijn de klachten ernstiger of langduriger dan dat men bij een normaal herstel zou verwachten. Ook kan het zo zijn dat de klachten het functioneren in dagelijks leven sterker beperken dan op grond van de aandoening is te verwachten.

Ongeveer 20-30% van de mensen met SOLK houdt langdurig last van deze (pijn)klachten. De lijdensdruk als gevolg van deze klachten is dan ook groot. Men voelt zich vaak niet gezond en maakt zich zorgen over de klachten. Daarnaast heeft men een verminderde kwaliteit van leven, mede door de beperkingen en ervaren belemmeringen in het dagelijks functioneren, zowel sociaalmaatschappelijk als beroepsmatig. Verschillende artsen zijn bezocht, vele onderzoeken zijn gedaan, en meerdere behandelingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.  

Hoewel sommige patiënten blijven beweren dat hun pijnklachten echt een gevolg zijn van een bepaalde ziekte of aandoening, zijn anderen zich bewust dat er waarschijnlijk meer factoren dan alleen de lichamelijke klachten een rol kunnen spelen. Mensen die eenzijdig hun aandacht richten op de somatische aspecten van hun klacht, blijven vaak aandringen op een medisch-somatische aanpak. Hier komt de term somatiseren om de hoek kijken.

Somatisatie is een neiging lichamelijke klachten te ervaren en te uiten, deze toe te schrijven aan lichamelijke ziekte en er medische hulp voor te zoeken, terwijl er geen somatische pathologie gevonden wordt die de klachten voldoende verklaart

Toch staan dergelijke lichamelijke klachten niet op zichzelf. Er blijken ook andere, veelal psychische of psychosociale factoren een rol te spelen bij het ontstaan, de ernst en het in stand houden van de klachten. Psychosociale factoren hebben te maken met bijvoorbeeld angst, stress, inadequaat gedrag etc. Vaak zijn lichamelijke en psychosociale factoren van invloed op elkaar. Zo kan stress de lichamelijk pijnklachten versterken, en kan een gezonde conditie de ervaren klachten verminderen. Al met al hebben chronische rugpijnklachten een grote impact op de kwaliteit van leven en ervaren patiënten een hoge psychische en fysieke lijdenslast als gevolg van hun fysieke ongemakken. Ondanks adequaat medisch onderzoek kunnen de klachten niet of onvoldoende worden toegeschreven aan een bepaalde specifieke aandoening. Als gevolg van de klachten wordt men beperkt in hun sociaal of beroepsmatig functioneren. Wanneer er sprake is van bovenstaande interferentie van klachten, spreekt de DSM IV van een somatoforme stoornis. De DSM IV is een wereldwijd gebruikt classificatiesysteem voor het diagnosticeren van stoornissen.

We spreken van een somatoforme stoornis bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten die voldoen aan de criteria van een van de somatoforme stoornissen volgens de DSM IV Tekst Revision (American Psychiatric Association, 2000).

Zowel lichamelijke als psychosociale factoren zijn dus van invloed op de ernst van de  klachtenbeleving van mensen met chronische rugklachten. Een behandeling voor chronische rugklachten dient hier zodoende rekening mee te houden. Het Rughuis, een gespecialiseerde GGZ instelling, heeft speciaal voor deze doelgroep een interdisciplinair behandelprogramma ontwikkeld. In een interdisciplinaire behandeling werken verschillende zorgprofessionals (disciplines) onder een dak aan het gezamenlijke doel van de cliënt. Bij de Rughuis Methode worden lichaam en geest tegelijkertijd aangepakt. Door het gedrag ten opzichte van de rugklachten te veranderen en dit te combineren met het versterken van de lichamelijke condities worden de rugklachten aangepakt.   Dan gaat de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven omhoog.

Meer informatie over Het Rughuis en het programma?

Wenst u meer informatie over Het Rughuis en haar programma? Dat is mogelijk.

U kunt zich inschrijven voor een vrijblijvend informatiegesprek op een vestiging bij u in de buurt.

Plan een gratis infogesprek

Informatie voor de verwijzers

Bekijk hier onze informatie film

Meer informatie? 088 000 16 00