Veelgestelde vragen

Aanmelding

Ja. Het Rughuis programma valt onder de specialistische GGZ. Hiervoor heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts en/of medisch specialist.
Het Rughuis kent geen wachttijden. Wij houden de organisatie flexibel, zodat we na uw aanmelding snel kunnen reageren. De actuele starttijden van onze vestigingen kunt u terugvinden op de startpagina.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Om deel te nemen aan Het Rughuis programma geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Vergoeding

De behandeling van Het Rughuis valt onder het eigen risico. Deze kosten worden door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht aan het einde van uw behandeling bij Het Rughuis (voor zover u dat nog niet heeft verbruikt). Het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt voor 2022 €385, en het is de keuze van de verzekerde om een hoger eigen risico af te sluiten.
Uw eigen risico wordt ieder kalenderjaar waarin u in behandeling bent opnieuw aangesproken. Is het eigen risico voor de tweede keer ingehouden, dan heeft u de mogelijkheid deze terug te vragen bij uw zorgverzekeraar (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan).
U hoeft niet aanvullend verzekerd te zijn om deel te nemen aan Het Rughuis programma. De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Behandeling

Het Rughuis programma is intensief, vergt dus veel motivatie en doorzettingsvermogen. Het Rughuis programma duurt in de regel 24 weken. U komt per week voor drie behandelsessies naar Het Rughuis, verspreid over de week. De duur van een sessie varieert. Dit kan 1 uur zijn, maar ook 1,5 of 2 uur.
Het Rughuis werkt vanuit het biopsychosociale model. De behandeling is interdisciplinair. Dit betekent dat er voor u een team van specialisten wordt samen gesteld. Er wordt gewerkt aan uw doelen, met de achterliggende geachte dat de mentale en fysieke belastbaarheid worden geoptimaliseerd.
De Rughuis klinieken zijn gespecialiseerd in slechts 1 domein: de chronische rugpijnstoornis. De keuze voor deze specialisatie (focus) in combinatie met de interdisciplinaire gedragswetenschappelijke aanpak is uniek in Nederland. In Het Rughuis programma wordt een aantal vakgebieden gecombineerd: het programma is interdisciplinair en heeft daarmee aandacht voor zowel psychologische, als (psycho)somatische en sociale aspecten. Daarnaast is het programma ontwikkeld op basis van de nieuwste stand van zaken in de gedragswetenschap. Dit noemt men evidence based

Het Rughuis is erin geslaagd dit programma vorm te geven in een poliklinische setting: U hoeft niet te worden opgenomen, na uw sessie gaat u gewoon weer naar uw eigen veilige omgeving. Het Rughuis richt zich middels deze totaalaanpak op uw mentale en lichamelijke gezondheid en optimaliseert zodoende uw kwaliteit van leven.
Het Rughuis is trots op haar behandelresultaten. Het Rughuis heeft een eigen wetenschappelijk instituut (De Rughuis Kennis Academie) welke onderzoek doet naar de behandelmethode van Het Rughuis. De belangrijkste conclusies zijn dat men over het algemeen na het behandeltraject minder klachten ervaart, minder pijn ervaart, minder functionele beperkingen ervaart en een verbeterde kwaliteit van leven rapporteert. Voor een uitgebreide toelichting van de behandelresultaten klik hier. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de tevredenheid van de client. Hier vindt u een aantal quotes en video van ervaringen van client na afloop van het Rughuis behandelprogramma.
Het Rughuis gaat voor een duurzaam resultaat. Aansluitend op uw behandeltraject, blijft er een mogelijkheid contact te houden met Het Rughuis. Via het interactieve online medium MijnRughuis blijven wij voor u bereikbaar. Daarnaast zien wij u graag na 6 en 12 maanden terug op de terugkomdag voor een evaluatie.