Over Het Rughuis

Over Het Rughuis

Het Rughuis is een gespecialiseerde GGZ-instelling met meerdere vestigingen in Nederland. 
Zij behandelt mensen met een wervelkolomgerelateerde pijnstoornis. Daarbij is sprake van persisterend lijden en/of een significante verstoring van het dagelijkse leven.

Het Rughuis maakt mensen bewust van hun kwetsbaarheden en leert hen hiermee om te gaan met als doel de regie weer in handen te krijgen.

Het Rughuis doet dit door het aanbieden van een ambulant, holistisch, interdisciplinair en intensief behandelprogramma van 5 maanden met een bewezen effectief en duurzaam resultaat.

De aanpak van Het Rughuis wordt gekenmerkt door:

  • Een interdisciplinaire, begrensde en psychosomatische totaalaanpak. Om grip te krijgen op de pijn staat niet alleen de klacht centraal maar wordt de persoon in zijn geheel (holistisch) bekeken. Er wordt gekeken naar oorzakelijke en in stand houdende factoren op biologisch, psychologisch en sociaal vlak.
  • Het programma is intensief, uitgevoerd in een ambulante setting. Het programma beloopt een 6-tal maanden waarin 3 keer per week een therapiesessie wordt uitgevoerd.
  • Het Rughuis richt zich op de behandeling van patiënten met chronische wervelkolom gerelateerde pijnklachten. Overige klachten of diagnoses zullen enkel worden meegenomen in de behandeling wanneer deze gerelateerd zijn aan het ontstaan of verloop van de pijnklachten.
  • Het Rughuis behandelt volgens wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. De behandeling omvat cognitieve gedragstherapie, activerende oefentherapie, acceptance and commitment therapy, pijneducatie en overige evidence based therapievormen. Het Rughuis verricht geen medische ingrepen.
  • De patiënt staat centraal. Binnen het treatment design kan de zwaarte van de behandeling aangepast worden naar de belastbaarheid van het individu.
  • Communicatie met verwijzers staat hoog in het vaandel en wij communiceren op gezette tijden (indien de patiënt hiervoor toestemming geeft).
  • Meten is weten. Het Rughuis meet de effecten en resultaten van de behandeling, herhaalt gestructureerd de initiële metingen en zorgt dus voor vergelijkbare resultaten (routine outcome monitoring).