Communicatie

Communicatie

Wij willen graag met jou als verwijzer een vertrouwensband opbouwen, tenslotte geef je je patiënt in onze handen voor deze behandeling.

Wij informeren je daarom op de volgende manier:

  • Je ontvangt een intake rapport met de diagnose en de behandeldoelen.
  • Je ontvangt tussentijds een evaluatierapport met daarin de vorderingen en de resterende doelen.
  • Aan het einde van het traject ontvangt u een evaluatierapport met daarin de definitieve bevindingen en resultaten.
  • Het komt regelmatig voor dat het behandelteam behoefte heeft aan contact. Zij zullen dan zelf het initiatief nemen en met je overleggen.

Aan het einde van het traject ontvang je een evaluatierapport met daarin de definitieve bevindingen en resultaten.

Vanzelfsprekend worden persoonlijke en medische gegevens volgens de geldende ethiek en wetgeving verwerkt, gearchiveerd en verzonden. Onze patiënt wordt altijd vooraf om toestemming gevraagd (informed consent) en geeft zelf vooraf goedkeuring aan alle rapportages.

Verwijzen naar Het Rughuis