De Trimbos Richtlijn

De Trimbos Richtlijn

Het Trimbos instituut is een Nederlands kennisinstituut voor de (geestelijke) gezondheidszorg. De missie van het Trimbos instituut is kennis vergaren en delen. Het Trimbos instituut heeft in samenwerking met de medische beroepsverenigingen, het NHG en de beroepsverenigingen voor psychiatrie en psychotherapie een richtlijn opgesteld voor interdisciplinaire behandelingen bij Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Deze richtlijn is bedoeld om de kwaliteit van de aangeboden interdisciplinaire behandelingen te waarborgen..

Het Rughuis biedt haar zorgprogramma’s aan conform de aanbevelingen en werkwijzen van deze richtlijn.