Resultaten analyse

Resultaten analyse Het Rughuis

De Rughuis Academy heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Rughuis Methode op het algeheel welbevinden van mensen met een ernstige wervelkolomgerelateerde pijnstoornis. De Rughuis Methode is een interdisciplinaire interventie gebaseerd op een gedragswetenschappelijke totaalaanpak, waarin zowel de mentale als fysieke belastbaarheid worden geoptimaliseerd.

Om de effecten van de behandeling te kunnen objectiveren is gebruik gemaakt van de testbatterij van Het Rughuis, welke met externe expertise (o.a. bijzondere leerstoel en lectoraat “Meten in de Zorg” van Universiteit Maastricht) is samengesteld en alle relevante domeinen van algeheel welbevinden omvat. De testbatterij wordt bij aanvang van het traject (INTAKE) afgenomen, en herhaald bij de tussentijdse evaluatie (TTE) en eindevaluatie (EE).

 

Bekijk hier de resultaten analyse